Handelsmyntet

Pågående förhandlingar om hyran för 2021

2020-11-05 För att läsa mer om de pågående förhandlingarna om hyran för 2021, klicka här>>

Viktig information gällande rökförbud, rastning av hundar mm.

2020-03-31 För att läsa vårt informationsbrev gällande vår rökfria fastighet, rastning av hundar mm, klicka här >>

Viktig information gällande uteplatser på loftgång och innergård

2020-03-31 För att läsa vårt informationsbrev gällande uteplatser på loftgång och innergård, klicka här >>

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall), tidningar, kartonger, wellpapp, ofärgat och färgat glas, plast, metall och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och batterier.

Er närmaste återvinningscentral finns i Högsbo Industriområde.
Där kan ni lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. För att läsa mer och se karta, klicka på länken >>

Här stannar Farligt avfall-bilen
Farligt avfallbilarna kör enligt schema vår- och höstturer, turerna sker vanligtvis april-juni och september-november. För att läsa mer och för att söka var bilarna stannar, klicka här >>