Handelsmyntet

Trivselregler gällande loftgångar och innergård

2023-06-26 Viktigt information gällande säkerhet och trivselregler för loftgångar och innergård, klicka här>>

Nu är hyrorna för 2023 klara

För att läsa om hyresförhandlingarna för 2023, klicka här>>

Information om brandskyddet i din fastighet

Brandskyddsarbetet i er fastighet utförs löpande med årliga kontroller som genomförs av Prevecon Brand & Riskkonsult AB.
Samarbetet mellan hyresvärd och boende i fastigheten är viktigt för att brandskyddet håller hög kvalitét under hela årets gång.
För att läsa mer om vad du som boende kan tänka på, klicka på länken >>

Viktig information gällande rökförbud, rastning av hundar mm.

2020-03-31 För att läsa vårt informationsbrev gällande vår rökfria fastighet, rastning av hundar mm, klicka här >>

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall), tidningar, kartonger, wellpapp, ofärgat och färgat glas, plast, metall och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och batterier.

Er närmaste återvinningscentral finns i Högsbo Industriområde.
Där kan ni lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. För att läsa mer och se karta, klicka på länken >>

Här stannar Farligt avfall-bilen
Farligt avfallbilarna kör enligt schema vår- och höstturer, turerna sker vanligtvis april-juni och september-november. För att läsa mer och för att söka var bilarna stannar, klicka här >>