Drottningvägen

Hyresförhandlingar för 2021

2021-06-17 Din hyra för 2021 är klar. För att läsa mer, klicka här>>

Information om brandskyddet i din fastighet

Brandskyddsarbetet i er fastighet utförs löpande med årliga kontroller som genomförs av Prevecon Brand & Riskkonsult AB.
Samarbetet mellan hyresvärd och boende i fastigheten är viktigt för att brandskyddet håller hög kvalitét under hela årets gång.
För att läsa mer om vad du som boende kan tänka på, klicka på länken >>

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall), tidningar, glas och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och småbatterier. Er närmaste återvinningsplats finns vid Furubergsvägen 4 vid Särömötet.
Där finns möjlighet att lämna förpackningar av kartong, plast och metall.

Er närmaste återvinningscentral är Klovstens återvinningscentral.
För att läsa mer, klicka på länken »