Drottningvägen

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall), tidningar, glas och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och småbatterier. Er närmaste återvinningsplats finns vid Furubergsvägen 4 vid Särömötet.
Där finns möjlighet att lämna förpackningar av kartong, plast och metall.

Er närmaste återvinningscentral är Klovstens återvinningscentral.
För att läsa mer, klicka på länken »