Drottningvägen

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall), tidningar, glas och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och småbatterier. Er närmaste återvinningsplats finns vid Furubergsvägen 4.
Där finns möjlighet att lämna förpackningar av kartong, plast och metall.
För att läsa mer, klicka på länken »

Er närmaste återvinningscentral är Klovstens återvinningscentral.
För att läsa mer, klicka på länken »