Fanjunkaregatan

Fanjunkaregatan 7 / Styckjunkaregatan 6
Bostadsfastighet belägen i Kviberg

Beskrivning

Fastigheten är belägen i Kviberg i närheten av Bellevue spårvagnshållplats i östra Göteborg. Huset är byggt 1945 och ombyggt 1984. Fastigheten innehåller 32 bostadslägenheter i fyra våningsplan.
I källarvåningen finns 10 stycken mindre förrådslokaler.

Fastighetsbeteckning

Kviberg 18:1

Adress

Fanjunkaregatan 7 / Styckjunkaregatan 6
415 23 Göteborg

Objektsinformation

32 bostadslägenheter, 1-3 rum & kök, 35 – 76 kvm.
10 förrådslokaler i källarplan.

Övrigt

Ventilationskontroll, OVK, är utfört med godkänt resultat 2015-08-11, intervall för ombesiktning 6 år. Radonmätning utförd 2009, årsmedelvärden understiger riktvärdet för människors hälsa. Energideklaration är utförd 2020-01-22.

 

Karta