Fanjunkaregatan

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall), tidningar, kartong och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och småbatterier.
I soprummet mot Fanjunkaregatan finns det kärl för restavfall, biologiskt avfall, tidningar, kartong och farligt avfall. I soprummet mot Styckjunkaregatan finns det kärl för restavfall och biologiskt avfall.

Er närmaste återvinningsplats finns på Beväringsgatan 9.
Där finns möjlighet att lämna förpackningar av glas, plast och metall.
För att läsa mer och se karta, klicka på länken »

Er närmaste återvinningscentral finns i Sävenäs.
Där kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. För att läsa mer och se karta, klicka på länken »