Fastighetsskötsel

Skötseln av våra fastigheters allmänna utrymmen såväl utvändigt som invändigt sköts av egen personal samt extern servicepersonal.

Vid större arbeten eller specialkunskap anlitar vi erfarna serviceföretag inom respektive bransch/yrkeskår.

Vi har ett mångårigt samarbete med de företag vi anlitar och kan därigenom garantera ett korrekt utfört arbete.