Fastighetsskötsel

Skötseln av våra fastigheters allmänna utrymmen såväl utvändigt som invändigt sköts av egen personal samt extern servicepersonal. För er trygghet bär vår personal alltid ett väl synligt identitetskort.

Vid större arbeten eller specialkunskap anlitar vi erfarna serviceföretag inom respektive bransch/yrkeskår. Vi har ett mångårigt samarbete med de företag vi anlitar och kan därigenom garantera ett korrekt utfört arbete.