Haga Kyrkogata

Nu är hyrorna för 2023 klara

För att läsa om hyresförhandlingarna för 2023, klicka här>>

Information om brandskyddet i din fastighet

Brandskyddsarbetet i er fastighet utförs löpande med årliga kontroller som genomförs av Prevecon Brand & Riskkonsult AB.
Samarbetet mellan hyresvärd och boende i fastigheten är viktigt för att brandskyddet håller hög kvalitét under hela årets gång.
För att läsa mer om vad du som boende kan tänka på, klicka på länken >>

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall) och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och småbatterier.

Er närmaste återvinningsstation finns på Haga Kyrkogata 6.
Där finns möjlighet att lämna förpackningar av glas, papper, plast och metall samt tidningar.
För att läsa mer och se karta, klicka på länken »

Er närmaste återvinningscentral finns i Högsbo Industriområde.
Där kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. För att läsa mer och se karta, klicka på länken »

Här stannar Farligt avfall-bilen
Farligt avfallbilarna kör enligt schema vår- och höstturer, turerna sker vanligtvis april-juni och september-november. För att läsa mer och för att söka var bilarna stannar, klicka på länken >>