Haga Kyrkogata

Haga Kyrkogata 4 / Storgatan 1
Bostadsfastighet belägen i Vasastaden

Beskrivning

Fastigheten är belägen i hörnet av Haga Kyrkogata och Storgatan alldeles intill Haga Kyrkoplan i centrala Göteborg. Huset är byggt 1871 och ombyggt 1992 / 1998.

Fastigheten innehåller 13 bostadslägenheter i fyra våningsplan. I källarvåningen finns Restaurang Salsa & Salsa.

Fastighetsbeteckning

Vasastaden 8:1

Adress

Haga Kyrkogata 4 / Storgatan 1
411 23 Göteborg

Objektsinformation

13 bostadslägenheter, 2-6 rum & kök, 82 – 150 kvm.
1 restauranglokal i källarplan.

Övrigt

Ventilationskontroll, OVK, är utfört med godkänt resultat 2016-02-20, intervall för ombesiktning 6 år.
Radonmätning utförd 2008, årsmedelvärden understiger riktvärdet för människors hälsa.
Energideklaration är utförd 2020-12-23.

 

Karta