Hyresgästinformation

Hyresbetalning

Vi erbjuder våra hyresgäster e-faktura som en miljövänligare och säkrare metod att hyresavisera våra kunder.
Anmäl er till tjänsten via er internetbank genom att söka på Almgren Fastigheter. För det fall att ni hellre önskar få hyresavierna via e-post, kontakta oss på 031-10 02 10 alternativt mejla oss till info@almgrenfastigheter.se

Uthyrning i andra hand

Du behöver skriftligt tillstånd av Almgren Fastigheter för att få hyra ut din lägenhet i andra hand. Handläggningstiden är ca 4 veckor så kontakta oss därför i god tid innan du önskar hyra ut i andra hand. Läs mer »

Lägenhetsbyte

Under vissa förutsättningar har du rätt att byta din bostad. Kontakta oss på Almgren Fastigheter för information och ansökan om lägenhetsbyte. Läs mer »

Uppsägning

Vid uppsägning av ditt bostadshyresavtal önskar vi en skriftlig uppsägning i original. Enligt hyresavtalet är din uppsägningstid tre kalendermånader från kommande månadsskifte. Det betyder att vid en uppsägning den 31 januari upphör hyresavtalet att gälla den 30 april.

Hemförsäkring

Även om du är försiktig kan olyckan vara framme. Om en disk- eller tvättmaskin börjar läcka och förstör lägenheten eller grannens egendom kan du bli ersättningsskyldig. Kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig. Tänk också på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

Brandvarnare

För din och dina grannars säkerhet har vi monterat brandvarnare i din lägenhet med så kallade 10-årsbatterier. Som hyresgäst är du skyldig att sköta om brandvarnaren, kontrollera batteri-funktionen och byta batterier vid behov. Om det är fel på brandvarnaren ska du anmäla det till oss.

Renovering i lägenheten

Du har rätt att själv utföra målning och tapetsering i din lägenhet under förutsättning att det görs fackmannamässigt och enligt vår policy. Kontakta alltid oss före du sätter igång ett renoverings- eller inredningsarbete.

Installation av disk-/tvättmaskin

Kontakta oss om du önskar installera disk- eller tvättmaskin i lägenheten. Du får inte montera in hushållsmaskiner utan att varit i kontakt med oss först. Om förutsättningarna finns har vi erfarenhet och kontakter för att lösa installationen på bästa sätt.

Kabel- tv

Vi är anslutna till Com Hem med deras grundutbud. Vill du ha mer information kan du gå in på deras hemsida www.comhem.se eller ringa deras kundservice 0771-55 00 00.

Skadedjur

Fastigheterna är via vårt försäkringsbolag, Länsförsäkringar, anslutna till Anticimex. Kontakta oss så tillser vi att Anticimex kontaktar er för åtgärd/sanering.? Läs gärna tips och råd på www.anticimex.com

Om något går sönder

Enligt hyreslagen är du som hyresgäst ersättningsskyldig vid onormalt slitage eller vållande av skada genom vårdslöshet eller försumlighet. Du är ansvarig för skador i lägenheten enligt ovan, oavsett vem som förorsakat dem. Underhållsreparationer till följd av normalt slitage står hyresvärden för. Kontakta alltid oss om något går sönder!

Klagomål

Ibland kan enkla frågeställningar bli en källa till konflikt mellan grannar om man inte pratar med varandra redan på ett tidigt stadium. Ta kontakt med din granne om du känner dig störd. Löser det sig inte trots att du har pratat med grannen ber vi dig att ta kontakt med oss.