Skanstorget

Skanstorget 10 / Kastellgatan 2
Bostadsfastighet belägen i Linnéstaden

Beskrivning

Fastigheten är belägen på Skanstorget nedanför Skansen Kronan i centrala Göteborg. Huset är byggt 1898 och ombyggt 1983 samt därefter löpande renoverat. Fastigheten innehåller 28 bostadslägenheter i 6 våningsplan samt en kontorslokal. I bottenvåningen finns butiken Gitarren, restaurangen Mestiza och buritobaren Wrapped.

Fastighetsbeteckning

Kommendantsängen 7:16

Adress

Skanstorget 10 / Kastellgatan 2
411 22 Göteborg

Objektsinformation

28 bostadslägenheter, 2-4 rum & kök, 55 – 128 kvm.
3 butik- och restauranglokaler i bottenvåningen.

Övrigt

Ventilationskontroll, OVK, är utfört med godkänt resultat 2015-08-29, intervall för ombesiktning 6 år. Radonmätning utförd 2008, årsmedelvärden understiger riktvärdet för människors hälsa. Energideklaration är utförd 2020-12-23.

 

Karta