Skanstorget

Återvinning

I fastighetens soprum kan ni återvinna restavfall (hushållssopor), matavfall (komposterbart avfall), tidningar, kartong, wellpapp, ofärgat och färgat glas, plast, metall och farligt avfall som glödlampor, lågenergilampor och småbatterier.

Er närmaste återvinningscentral finns i Högsbo Industriområde.
Där kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. För att läsa mer och se karta, klicka på länken »