Om oss

Almgren Fastigheter förvaltar bostads- och lokalfastigheter i Göteborgsregionen och förvaltar huvudsakligen äldre och unika kulturfastigheter. Verksamheten i bolagsgruppen startade i början av 1960-talet.

Fastigheterna förvaltas långsiktigt och med ett personligt handlag. Vi arbetar aktivt med att förädla och utveckla fastighetsbeståndet. Med hyresgästen i fokus och en god service kan vi få en långsiktig avkastning och nöjdare hyresgäster.

Vi är engagerade i Sveriges Fastighetsägare Göteborg - Första Regionen.
Vi utför enkätmätningar i samarbete med Aktivbo.

Kontoret ligger på Kyrkogatan 4 inom Vallgraven.