Om oss

Almgren Fastigheter är ett familjeföretag som förvaltar bostads- och lokalfastigheter i
Göteborgsregionen. Våra fastigheter utgörs till stor del av äldre och unika kulturfastigheter vilka vi förvaltar med omsorg och ansvar. Verksamheten i bolagsgruppen startade i början av 1960-talet och sedan 1970-talet har vi bedrivit långsiktig förvaltning av egna fastigheter i Göteborg.

Fastigheterna förvaltas långsiktigt och med ett personligt handlag. Vi arbetar aktivt med att förädla och utveckla fastighetsbeståndet. Med hyresgästen i fokus och en god service kan vi få en långsiktig avkastning och nöjdare kunder. Vi samarbetar med Göteborgs Stad för anskaffning av bostäder till behövande hushåll. Vi genomför kontinuerligt kundundersökningar hos våra bostadskunder i samarbete med Aktivbo.

Vi är engagerade i Sveriges Fastighetsägare Göteborg - Första Regionen. Vi är också medlemmar i Innerstaden Göteborg, Fastighetsägare inom Vallgraven samt Fastighetsägare i Gamlestaden.

Vårt kontor ligger på Kyrkogatan 4 inom Vallgraven.